Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberk

Expozice věnovaná zakladateli vodoléčby Vincenzi Priessnitzovi byla zřízena v roce 1999 při příležitosti 200. výročí jeho narození, které bylo zařazeno mezi významná kulturní jubilea UNESCO. Byla otevřena v budově, kterou Priessnitz na místě svého rodného domu nechal v roce 1822 postavit k léčebným účelům, čímž vznikl vůbec první vodoléčebný ústav na světě.

Expozice měla dle autorů za cíl přispět k oživení zájmu o osobnost tohoto geniálního léčitele a přiblížit jeho odkaz dnešnímu člověku. Lze v ní najít bohaté pramenné i hmotné doklady k Priessnitzovu životu a dílu, rodinné osobní předměty a rovněž dokumenty, které zájemcům přiblíží vývoj lázní a vodoléčby po zakladatelově smrti až do současnosti. K nejcennějším exponátům bezesporu patří originály i věrohodné kopie vzácných archiválií (zápis v matrice o narození a křtu Vincenze Priessnitze, jeho cestovní pas, část rukopisu), rodinné šperky, obrazy z muzejní sbírky nebo část naprosto ojedinělé kolekce vodoléčebné literatury. Zajímavosti expozice je kupř. maketa lázeňské scény z 19. století nebo figurína samotného Priessnitze v životní velikosti.

V současnosti probíhají přípravy, které povedou k vybudování nové, interaktivní a moderně pojaté expozice věnované „vodnímu géniovi“, jeho učení a vývoji lázní. Spolu s celkovou rekonstrukcí stávajících expozičních ploch dojde rovněž k zvětšení prostoru o druhé patro budovy a tím k rozšíření o další dvě místnosti.

Expozice nedisponuje bezbariérovým přístupem.

Banner události Vincenz Priessnitz a lázně Gräfenberk

Lokace Rodný dům Vincenze Priessnitze, Rodný dům Vincenze Priessnitze
Typ Expozice
Trvání od 01. 11. 2022 do 01. 02. 2038
Kapacita 10 osob